Opening Academiejaar 2014-2015 Gent

Op vrijdag 19 september 2014 opende de UGent plechtig het nieuwe academiejaar. In haar rectorale rede pleitte rector Anne De Paepe voor weloverwogen keuzes. In het kader van een vergaand kwaliteitsstreven, in combinatie met onontkoombare besparingen zijn interne en externe beleidsbeslissingen, gebaseerd op een stevig gefundeerde visie, een absolute noodzaak. Tijdens de zitting werden de volgende toespraken gehouden: - Prof. Anne De Paepe, rector: Verwelkoming - Betty Borgers, studentenvertegenwoordiger: De kern van de zaak? - Prof. Véronique Van Speybroeck, vertegenwoordiger Zelfstandig Academisch Personeel: Durven denken over onderzoek - Carl Decaluwé, gouverneur provincie West-Vlaanderen: Samenwerking is een win-win voor West-Vlaanderen - Professor Anne De Paepe, rector: Rectorale rede - Kiezen zonder te verliezen? - Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Onderwijs De muzikale intermezzo's werden verzorgd door het Gents Universitair Koor (GUK). - © Copyright
Identificatienummer: USpiXkaGJzk
Datum: 19-11-2014
Album: Opening academiejaar 2014/2015