Voorwaarden

Je kan foto’s van deze website downloaden . De resolutie is 1600 x 1068 pixels. Niet enkel afzonderslijke bestanden kunnen gedownload worden, maar het is ook mogelijk een volledig album op te slaan door middel van een zip-bestand.

Medewerkers van de Universiteit Gent mogen deze bestanden mits voorafgaande melding vrij gebruiken voor presentaties.
In alle andere gevallen vragen we je om de copyrightvermelding bij de foto te respecteren.
Deze vind je terug bij de metadata op de detailpagina’s van de foto’s.