Taalminnend Studentengenootschap 't Zal Wel Gaan-21998

Transitie UGent
Lustrum 105-jarig bestaan: lustrumprogramma
- © Collectie Universiteitsarchief Gent, © 't Zal wel gaan
Tags: TSG, 't Zal wel gaan
Datum: 19 februari 1957
Identificatienummer: 2009_013_223
Album: Affiches 't Zal Wel Gaan