Dies Natalis 2005-39951

Transitie UGent
Toehoorders (togati) met op de voorgrond eredoctoren en promotoren - © Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, togati
Datum: 18 maart 2005
Identificatienummer: Z2005_05_034
Album: Dies Natalis 2005