Viering 100 jaar opleiding Lichamelijke Opvoeding met uitreiking van eredoctoraat-33257

Transitie UGent
Stoet der togati - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: hoger instituut voor lichamelijke opvoeding HILO, geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE, bewegings- en sportwetenschappen, viering, stoet
Datum: 29 september 2007
Identificatienummer: Z2007_35_023
Album: Uitreiking eredoctoraat aan Roland Renson