UGent en Unesco-Vlaanderen huldigen de ‘Unesco Chair on Eremology’ in-31867

Transitie UGent
Muzikaal intermezzo door Flat Earth Society - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: Unesco, eremologie, bio-ingenieurswetenschappen landbouwwetenschappen LA, bodembeheer en bodemhygiëne, leerstoel, muzikant
Datum: 22 januari 2008
Identificatienummer: Z2008_05_020
Album: Inhuldiging ‘Unesco Chair on Eremology’