Methusalem-financiering door Vlaamse overheid voor 9 UGent onderzoekers-29304

Transitie UGent
Methusalem-financiering door Vlaamse overheid voor 9 UGent onderzoekers om hun topniveau te kunnen bestendigen: vlnr. prof. Luc Moens (vicerector UGent), prof. Geert De Soete (decaan faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) en prof. Koen Goethals (academisch beheerder UGent) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: psychologie en pedagogische wetenschappen PP, academisch beheerder
Datum: 13 januari 2009
Identificatienummer: Z2009_02_024
Album: Methusalem-financiering door Vlaamse overheid voor 9 UGent onderzoekers