Academische zitting georganiseerd door de vakgroepen Geschiedenis en Archeologie van de UGent en het Instituut voor Publieksgesc

Transitie UGent
Op eerste rij links prof. Frank Vermeulen, rechts daarachter Patrick Monsieur en prof. Jean Bourgeois - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: archeologie en oude geschiedenis van Europa, letteren en wijsbegeerte LW, verhuis, academische zitting, geschiedenis, instituut voor publieksgeschiedenis
Datum: 3 december 2009
Identificatienummer: Z2009_73_023b
Album: Academische zitting n.a.v. de opening van de zuidelijke vleugel van het Ufo