Bezoek van Vlaamse parlementsleden uit de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen en uit de Commissie Economie, Economisch Overhei

Transitie UGent
Vlnr. Helga Stevens, prof. Kristiaan Versluys (directeur Onderwijsaangelegenheden UGent), prof. Luc Moens (vicerector UGent) en prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) - © UGent, foto David De Wolf
Tags: bezoek, Commissie Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie, Engels, letteren en wijsbegeerte LW, engelse en amerikaanse literatuur, Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen
Datum: 26 februari 2010
Identificatienummer: Z2010_011_008
Album: Bezoek Vlaamse parlementsleden