62nd International Symposium on Crop Protection-15414

Transitie UGent
Plenaire openingszitting van het symposium in de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: verwelkoming door prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: bio-ingenieurswetenschappen landbouwwetenschappen BW LA, symposium, crop protection
Datum: 18 mei 2010
Identificatienummer: Z2010_046_035
Album: 62nd International Symposium on Crop Protection