62nd International Symposium on Crop Protection-15425

Transitie UGent
Plenaire openingszitting van het symposium in de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: prof. R. Bulcke (UGent) en prof. B. Gerowitt (Universität Rostock) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: gewasbescherming, bio-ingenieurswetenschappen landbouwwetenschappen BW LA, symposium, crop protection
Datum: 18 mei 2010
Identificatienummer: Z2010_046_046
Album: 62nd International Symposium on Crop Protection