UGent met haar partners van het China Platform op de wereldtentoonstelling in Shanghai tijdens de Oost-Vlaamse week-15989

Transitie UGent
Openingsseminarie van de Oost-Vlaamse week - © UGent, foto Isabel Paeme
Tags: wereldtentoonstelling, china, shanghai
Datum: 23 augustus 2010
Identificatienummer: Z2010_075_019
Album: UGent op de wereldtentoonstelling in Shanghai