UGent met haar partners van het China Platform op de wereldtentoonstelling in Shanghai tijdens de Oost-Vlaamse week-15993

Transitie UGent
Openingsseminarie Oost-Vlaamse week: lezing door gedeputeerde Oost-Vlaanderen Marc De Buck - © UGent, foto Isabel Paeme
Tags: wereldtentoonstelling, china, shanghai
Datum: 23 augustus 2010
Identificatienummer: Z2010_075_023
Album: UGent op de wereldtentoonstelling in Shanghai