UGent met haar partners van het China Platform op de wereldtentoonstelling in Shanghai tijdens de Oost-Vlaamse week-16042

Transitie UGent
Voorstelling van de Universiteit Gent in het Belgische paviljoen - © UGent, foto Isabel Paeme
Tags: wereldtentoonstelling, china, shanghai
Datum: 23 augustus 2010
Identificatienummer: Z2010_075_072
Album: UGent op de wereldtentoonstelling in Shanghai