UGent met haar partners van het China Platform op de wereldtentoonstelling in Shanghai tijdens de Oost-Vlaamse week-16093

Transitie UGent
Shanghai - © UGent, foto Isabel Paeme
Tags: wereldtentoonstelling, china, shanghai
Datum: 25 augustus 2010
Identificatienummer: Z2010_075_124
Album: UGent op de wereldtentoonstelling in Shanghai