UGent met haar partners van het China Platform op de wereldtentoonstelling in Shanghai tijdens de Oost-Vlaamse week-16111

Transitie UGent
Wetenschappelijk seminarie over voedselveiligheid als topprioriteit: lezing door prof. Carlos Van Peteghem - © UGent, foto Isabel Paeme
Tags: wereldtentoonstelling, china, shanghai
Datum: 26 augustus 2010
Identificatienummer: Z2010_075_142
Album: UGent op de wereldtentoonstelling in Shanghai