UGent met haar partners van het China Platform op de wereldtentoonstelling in Shanghai tijdens de Oost-Vlaamse week-16116

Transitie UGent
Wetenschappelijke UGent seminaries in het Belgische paviljoen - © UGent, foto Isabel Paeme
Tags: wereldtentoonstelling, china, shanghai
Datum: 27 augustus 2010
Identificatienummer: Z2010_075_147
Album: UGent op de wereldtentoonstelling in Shanghai