UGent met haar partners van het China Platform op de wereldtentoonstelling in Shanghai tijdens de Oost-Vlaamse week-16125

Transitie UGent
Belgische journalisten met Julie Clément en Isabel Paeme, communicatieverantwoordelijken van respectievelijk de provincie Oost-Vlaanderen en de Universiteit Gent - © UGent
Tags: wereldtentoonstelling, china, shanghai
Datum: 28 augustus 2010
Identificatienummer: Z2010_075_156
Album: UGent op de wereldtentoonstelling in Shanghai