UGent met haar partners van het China Platform op de wereldtentoonstelling in Shanghai tijdens de Oost-Vlaamse week-16156

Transitie UGent
Het paviljoen van Monaco - © UGent, foto Isabel Paeme
Tags: wereldtentoonstelling, china, shanghai
Datum: 26 augustus 2010
Identificatienummer: Z2010_075_187
Album: UGent op de wereldtentoonstelling in Shanghai