Slideshow

Welcome Day voor buitenlandse studenten

Welcome Day georganiseerd door de afdeling Internationale Betrekkingen-16870
© UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: DOWA directie onderwijsaangelegenheden, centrale administratie, welcome day, buitenlandse student, internationale betrekkingen
Datum: 23-09-2010
Identificatienummer: Z2010_095_005
Album: Welcome Day voor buitenlandse studenten