Plechtige opening academiejaar 2010/2011 aan de Universiteit Gent-17181

Transitie UGent
Pagina in het gulden boek gemaakt n.a.v. de opening van het academiejaar 2010/2011 - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: opening academiejaar, gulden boek
Datum: 1 oktober 2010
Identificatienummer: Z2010_107_018
Album: Opening academiejaar 2010/2011