Inhuldiging kunstwerk 'De laatste dag, als het heidens oog vol is' van Camiel Van Breedam, een schenking van Roger en Constance

Transitie UGent
Verwelkoming door prof. Paul Van Cauwenberge, rector UGent; Julien Vandevelde filmt het hele gebeuren - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: inhuldiging, kunstwerk, schenking, videofilm, cameraman, cineast
Datum: 28 oktober 2010
Identificatienummer: Z2010_121_004
Album: Inhuldiging kunstwerk van Camiel Van Breedam