Inhuldiging kunstwerk 'De laatste dag, als het heidens oog vol is' van Camiel Van Breedam, een schenking van Roger en Constance

Transitie UGent
Toespraak door prof. Freddy Mortier, decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: wijsbegeerte en moraalwetenschap, letteren en wijsbegeerte LW, inhuldiging, kunstwerk, schenking, decaan
Datum: 28 oktober 2010
Identificatienummer: Z2010_121_015
Album: Inhuldiging kunstwerk van Camiel Van Breedam