Inhuldiging kunstwerk 'De laatste dag, als het heidens oog vol is' van Camiel Van Breedam, een schenking van Roger en Constance

Transitie UGent
Rechts prof. Freddy, decaan Letteren en Wijsbegeerte en prof. Paul Van Cauwenberge, rector UGent - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: letteren en wijsbegeerte LW, schenking, kunstwerk, inhuldiging, decaan
Datum: 28 oktober 2010
Identificatienummer: Z2010_121_025
Album: Inhuldiging kunstwerk van Camiel Van Breedam