Inhuldiging kunstwerk 'De laatste dag, als het heidens oog vol is' van Camiel Van Breedam, een schenking van Roger en Constance

Transitie UGent
Afsluiter door Kaat Van de Velde, afdeling Communicatie - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: DBZ directie bestuurszaken, centrale administratie, schenking, kunstwerk, inhuldiging, afdeling communicatie
Datum: 28 oktober 2010
Identificatienummer: Z2010_121_035
Album: Inhuldiging kunstwerk van Camiel Van Breedam