Inhuldiging kunstwerk 'De laatste dag, als het heidens oog vol is' van Camiel Van Breedam, een schenking van Roger en Constance

Transitie UGent
Genodigden tijdens de inhuldiging van een kunstwerk van Camiel Van Breedam: rechtstaand Constance De Neef, eerste rij vlnr. dr. Eric Obrie, Octave Landuyt, mevr. Van Breedam, Camiel Van Breedam en Roger De Neef - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: inhuldiging, kunstwerk, schenking, kunstenaar, artiest
Datum: 28 oktober 2010
Identificatienummer: Z2010_121_039
Album: Inhuldiging kunstwerk van Camiel Van Breedam