Wetenschapsweek 2010: zondag 21 november 'Dag van de Wetenschap'-18561

Transitie UGent
Sensolab - © UGent, foto David De Wolf
Tags: dag van de wetenschap, voedselveiligheid en voedselkwaliteit, bio-ingenieurswetenschappen landbouwwetenschappen BW LA, sensolab
Datum: 21 november 2010
Identificatienummer: Z2010_131_053
Album: Dag van de Wetenschap