Gastcollege door de ambassadeur van de Verenigde Staten in België in het kader van het vak 'Langetermijnontwikkelingen in de wer

Transitie UGent
Gastcollege door Howard Gutman, ambassadeur van de Verenigde Staten in België: ‘The United States in world politics’ - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: politieke wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen PS, amerikaanse, ambassadeur van de Verenigde Staten in België
Datum: 10 december 2010
Identificatienummer: Z2010_151_045
Album: Gastcollege door de ambassadeur van de Verenigde Staten in België