Plechtige ondertekening van 'The Ghent Charter in Defense of Iraqi Academia', openingsplechtigheid van het 'International semina

Transitie UGent
Prof. SouadNaji Al-Azzawi (voormalig Vice-President Mamoun University of Scientific Affaires) ondertekent het charter - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: ondertekening, charter, iraqi academia, iraq, seminarie, solidariteitsactie, oorlog, midden-oosten, nabije oosten, irak, Mamoun University of Scientific Affaires
Datum: 8 maart 2011
Identificatienummer: Z2011_034_032
Album: Ondertekening van 'The Ghent Charter in Defense of Iraqi Academia',