Meeting van U4 (Universiteit Gent, Georg-August-Universität Göttingen, Rijksuniversiteit Groningen en Uppsala Universitet)-4926

Transitie UGent
Vlnr. 1ste rij prof. Koen Goethals (academisch beheerder UGent), Lambert Verveld (directeur Bureau van de Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen), Ann Fust (University Director, Uppsala Universitet), prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent), Ann-Sofie Henriksson (Division for Development of Teaching and Learning, Uppsala Universitet) en Valère Meus (afdelingshoofd Internationale Betrekkingen UGent); 2de rij Dirk Verly (directeur Personeel en Organisatie UGent), Luc Vande Poele (afdelingshoofd Onderwijskwaliteitszorg UGent), Sibo Kanobana (Cel Diversiteit en Gender UGent), Jaap Mulder (cöordinator Docentprofessionalisering Hoger Onderwijs, Rijksuniversiteit Groningen), Daan Romein (onderwijsadviseur Hoger Onderwijs, Rijksuniversiteit Groningen), Dicky Tamminga (programmaleider Management Development - Mobiliteit & Opleiding, Rijksuniversiteit Groningen) en prof. Carin Lindvall Eriksson (Director Leadership and Organizational Development Office, Uppsala Universitet); 3de rij Gijs Coucke (afdeling Internationale Betrekkingen UGent) en Jeroen Vanden Berghe (directie Onderzoeksaangelegenheden UGent) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: Georg-August-Universität Göttingen, Uppsala University, Rijksuniversiteit Groningen, U2, meeting, samenwerking, partnerschap, interuniversitaire samenwerking, Uppsala Universitet, cel diversiteit en gender
Datum: 10 maart 2011
Identificatienummer: Z2011_035_011
Album: Meeting van U4