Dies Natalisviering 2011, met uitreiking van eredoctoraten-861

Transitie UGent
Protest door dierenactivisten omwille van een Europese beslissing inzake proefdieren - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, protest, proefdieren, dierenactivist
Datum: 18 maart 2011
Identificatienummer: Z2011_037_002
Album: Dies Natalisviering 2011, met uitreiking van eredoctoraten