Dies Natalisviering 2011, met uitreiking van eredoctoraten-863

Transitie UGent
Vlnr. prof. Luc Moes (vicerector UGent), prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent), dominique Van Acker (afdelingshoofd Facilitair Bureau) en Geert Van de Merckt (coördinator Criminaliteitspreventie) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, centrale administratie, DGFB directie gebouwen en facilitair beheer, facilitair bureau
Datum: 18 maart 2011
Identificatienummer: Z2011_037_004
Album: Dies Natalisviering 2011, met uitreiking van eredoctoraten