Dies Natalisviering 2011, met uitreiking van eredoctoraten-866

Transitie UGent
Ceremoniemeester Ren - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, burgemeester, ceremoniemeester, pedel
Datum: 18 maart 2011
Identificatienummer: Z2011_037_008
Album: Dies Natalisviering 2011, met uitreiking van eredoctoraten