Dies Natalisviering 2011, met uitreiking van eredoctoraten-888

Transitie UGent
Op de voorgrond vlnr. prof. Eric Wood, prof. Niko Verhoest en prof. Cherif Bassiouni - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, bio-ingenieurswetenschappen landbouwwetenschappen BW LA, bos- en waterbeheer, rechtsgeleerdheid rechten RE, strafrecht en criminologie, eredoctor, promotor
Datum: 18 maart 2011
Identificatienummer: Z2011_037_035
Album: Dies Natalisviering 2011, met uitreiking van eredoctoraten