Opening nieuwe studentenhomes aan de Kantienberg-4692

Transitie UGent
Midden Laurens Ally (sportpraeses FaculteitenKonvent) en rechts Jochen Merlier (voorzitter FaculteitenKonvent) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: kantienberg, studentenhome, opening, sportpraeses, sportpreses, studentenvereniging, Faculteitenkonvent Faculteiten Konvent FK
Datum: 19 september 2011
Identificatienummer: Z2011_110_034
Album: Opening nieuwe studentenhomes aan de Kantienberg