Voorstelling en inwandeling van UGentPassage (themawandeling langs elf plaatsen die de relatie tussen stad, universiteit en same

Transitie UGent
Vlnr. Frank Beke (ereburgemeester UGent), prof. Herwig Reynaert (decaan faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen), Alexander Vercamer (eerste gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen), prof. Kristiaan Versluys (directeur Onderwijsaangelegenheden UGent) en Kaat Van de Velde - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: wandelroute, themawandeling, ugentpassage, ugentmemorie, gedeputeerde, deputé, politieke en sociale wetenschappen PS, centrale administratie, DOWA directie onderwijsaangelegenheden, DBZ directie bestuurszaken, communicatie
Datum: 13 oktober 2011
Identificatienummer: Z2011_136_013
Album: Voorstelling en inwandeling van UGentPassage