After Hamburg meeting en infosessie over de komende Bedrijfssportspelen-4165

Transitie UGent
Medewerkers UGent die deelnamen aan de Europese Bedrijfssportspelen in Hamburg (22-26 juni 2011) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: bedrijfssportspelen, personeel, sport
Datum: 19 oktober 2011
Identificatienummer: Z2011_145_003
Album: After Hamburg meeting en infosessie over de komende Bedrijfssportspelen