After Hamburg meeting en infosessie over de komende Bedrijfssportspelen-4171

Transitie UGent
Medewerkers UGent die deelnamen aan de Europese Bedrijfssportspelen in Hamburg (22-26 juni 2011); links Elke Debaets (general manager Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden VLB) en prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: bedrijfssportspelen, personeel, sport, Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden VLB
Datum: 19 oktober 2011
Identificatienummer: Z2011_145_009
Album: After Hamburg meeting en infosessie over de komende Bedrijfssportspelen