China Forum n.a.v. vijf jaar China Platform aan UGent-3778

Transitie UGent
Toespraak door Marc De Buck, gedeputeerde voor Economie, Ruimtelijke Ordening en Externe Betrekkingen, Provincie Oost-Vlaanderen: 'The policy of East Flanders on China' - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: viering, China Platform
Datum: 21 november 2011
Identificatienummer: Z2011_155_152
Album: Vijf jaar China Platform aan UGent