UGent en University of Missouri (Mizzou) ondertekenen uitwisselingsovereenkomst voor studenten en staff-742

Transitie UGent
Verwelkoming door prof. Kristiaan Versluys, directeur Onderwijsaangelegenheden UGent (in het midden) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: uitwisselovereenkomst, university of missouri, mizzou
Datum: 10 januari 2012
Identificatienummer: Z2012_001_020
Album: Overeenkomst tussen UGent en University of Missouri