Ondertekening structurele samenwerking tussen het International Research Institute on Social Fraud Universiteit Gent (IRIS) en d

Transitie UGent
Vlnr. Bart Stalpaert (districtshoofd Gent RSZ en adviseur vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken), prof. Yves Jorens (directeur IRIS), prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent), Koen Snyders (administrateur-generaal RSZ), Karel De Ridder (directeur-generaal RSZ)

- © UGent, foto Monique Brys
Tags: ondertekening, samenwerking, samenwerkingsakkoord
Datum: 9 maart 2012
Identificatienummer: Z2012_025_001
Album: Ondertekening samenwerking tussen het IRIS en de RSZ