Dies Natalisviering 2012, met uitreiking van eredoctoraten-10294

Transitie UGent
Vlnr. Bob Rigo (host UGent) en Liesbeth Fiems - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, centrale administratie, DBZ directie bestuurszaken, communicatie, host, jobstudent
Datum: 23 maart 2012
Identificatienummer: Z2012_037_002
Album: Dies Natalisviering 2012, met uitreiking van eredoctoraten