Dies Natalisviering 2012, met uitreiking van eredoctoraten-10321

Transitie UGent
Rechts prof. Lesley Hustinx - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, politieke en sociale wetenschappen PS
Datum: 23 maart 2012
Identificatienummer: Z2012_037_031
Album: Dies Natalisviering 2012, met uitreiking van eredoctoraten