Dies Natalisviering 2012, met uitreiking van eredoctoraten-10430

Transitie UGent
Laudatio door prof. Guido Van Oost - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, ingenieurswetenschappen en architectuur EA, laudatio, promotor
Datum: 23 maart 2012
Identificatienummer: Z2012_037_198
Album: Dies Natalisviering 2012, met uitreiking van eredoctoraten