Dies Natalisviering 2012, met uitreiking van eredoctoraten-10465

Transitie UGent
Muzikaal intermezzo door harpiste Hannelore Devaere - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, harp, harpist, muzikant
Datum: 23 maart 2012
Identificatienummer: Z2012_037_244
Album: Dies Natalisviering 2012, met uitreiking van eredoctoraten