Dies Natalisviering 2012, met uitreiking van eredoctoraten-10499

Transitie UGent
Vlnr. prof. Saskia Sassen (eredoctor UGent) en prof. Lesley Hustinx (promotor) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, politieke en sociale wetenschappen PS, promotor, eredoctor
Datum: 23 maart 2012
Identificatienummer: Z2012_037_293
Album: Dies Natalisviering 2012, met uitreiking van eredoctoraten