Samenkomst van organisatiecomité Wetenschappelijke Nascholing, gastprofessoren Wetenschappelijke Nascholing en Beroepscommissie

Transitie UGent
Links prof. Julien De Rouck - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: wetenschappelijke nascholing, ingenieurswetenschappen en architectuur EA
Datum: 29 maart 2012
Identificatienummer: Z2012_042_025
Album: Samenkomst van organisatiecomité Wetenschappelijke Nascholing, gastprofessoren Wetenschappelijke Nascholing en Beroepscommissie ZAP-evaluatie