Proclamatie 2011/2012 faculteit Diergeneeskunde-13700

Transitie UGent
Uitreiking van prijs masterproef optie Varken, Pluimvee & Konijn, geschonken door de
International Pig Veterinary Society - © UGent, foto Werner Swannet
Tags: proclamatie, diergeneeskunde DI, prijs
Datum: 6 juli 2012
Identificatienummer: Z2012_104_040
Album: Proclamatie 2011/2012 faculteit Diergeneeskunde