Uitreiking certificaten topstudenten bachelor Diergeneeskunde-20563

Transitie UGent
© UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: topstudent bachelor, certificaat, topstudentenbeleid, diergeneeskunde DI
Datum: 15 oktober 2012
Identificatienummer: Z2012_146_023
Album: Uitreiking certificaten topstudenten bachelor DI