Meet Your Buyer, Unizo-event: toelichting over de UGent aankooppraktijk aan UNIZO-KMP-leden-23890

Transitie UGent
Algemene inleiding door Nathalie Dendooven, Cel Overheidsopdrachten (Directie Financi - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: centrale administratie, DFIN directie financi
Datum: 7 februari 2013
Identificatienummer: Z2013_017_022
Album: Meet Your Buyer, Unizo-event